Amdanom ni

Ein Cenhadaeth

Mae Rainbow Pooch Pride yn ganolbwynt rhwydwaith sy’n cael ei yrru gan aelodaeth sy’n dod â’r gymuned LGBTQIA+ (lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol, queer, intersex, ansexual, plus) ynghyd trwy eu cariad cyffredin at gŵn. Gan gyfathrebu’n fyd-eang a hwyluso gweithgaredd grŵp lleol, ein cenhadaeth yw hyrwyddo cŵn fel anifeiliaid cymorth emosiynol a’u cydnabod mewn gwasanaeth cadarnhaol i fywydau LGBTQIA+.

Ein nodau

1. Cydlynu a darparu digwyddiadau cymdeithasol, gweithgareddau a chyfryngau cyfeillgar i gŵn ar gyfer y gymuned LGBTQIA+ er mwyn:
  • lleihau arwahanrwydd cymdeithasol
  • hyrwyddo cyswllt cymdeithasol
  • cynyddu lles meddyliol, emosiynol a chorfforol
  • adeiladu hyder cymdeithasol
  • cynyddu cyfleoedd rhwydweithio
  • meithrin dealltwriaeth rhwng pobl o dueddiadau rhywiol a rhywedd amrywiol
  • gwella cynhwysiant a chyfranogiad yn y gymdeithas ehangach
  • darparu cyfleoedd cyfeirio at ddarparwyr gwasanaethau eraill

2. Addysgu unigolion LGBTQIA+ am les cŵn a pherchnogaeth cŵn cyfrifol, gan wella iechyd a diogelwch y gymuned LGBTQIA+ a’r cyhoedd yn ehangach.

3. Cydlynu rhwydwaith ffyniannus o wirfoddolwyr sy’n cefnogi ac yn datblygu gallu a sgiliau unigolion LGBTQIA+ yn gadarnhaol.